Magkaisa’t magdiwang sa kabila ng pagkakaiba ng Kulturang Pilipino


Sa loob ng mahabang panahon, maraming suliranin ang kinaharap ng ating kultura, mula sa pananakop ng mga banyaga na nagresulta sa pagbabago na nakagisnan ng ating mga ninuno mula sa kanilang mga pamilya. Sa kabila ng mga pagbabagong ito ay atin itong napagtagumpayan at ito’y nanatili pa rin
Nais mo bang alamin at tuklasin ang mga kultura ng ating mga ninuno? Ng ating mga katutubo?
Ano ang mga pangunahing dahilan sa pagpapanatili ng ating kultura sa kabila ng mga suliranin na ating kinakaharap sa kasalukuyang panahon?
Ito ay para sa susunod pang henerasyon.
Ito ay ating kayamanan.
Ito ay ang ating pagkakakilanlan.
Sa paglipas ng panahon ay kasabay din na lumilipas ang kultura na ating kinamulatan. Subalit ito ay hindi maaring hayaan na lamang sapagkat ito ay ating kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Ito ay ang mga natitirang pamana ng ating mga ninuno at marapat natin itong pahalagahan at kilalanin. Ating itaguyod at ipagmalaki ang ating kultura sa buong mundo.
Sa pag alala ng ating kultura ay kasabay nito ang paghahanda upang ipagdiwang at ibahagi ang mga ito sa mga kabataan. Tayong lahat ay maaaring maging bahagi ng pagpapayaman ng ating kultura, maaari natin itong simulan sa ating sarili at tangkilin ang gawa ng ating mga katutubo!
Sa darating na ika-11 ng Oktubre, sa silid ng Manila, ikapitong palapag, Hasmin Building, M.H Del Pilar Kampus, PUP halina’t sumama sa paggunita at pagkilala sa ating kultura. Tayo’y magpamalas ng ating kakayanan na itaguyod ang bandera ng kulturang Pilipino at handang ipakita ito sa buong mundo, sa kabila ng ating mga PAGKAKAIBA ay nanatili pa rin tayong matatag at tunay na may PAGKAKAISA!
Ang rehistrasyon ay magsisimula ng 10:30 ng umaga.
Maraming salamat !
#BANYUHAY2018
#BANYUHAY:PagkakaisaSaPagkakaiba
#BagoAnyoBuhay